Social Marketing

  • 24 Mar
Bạn đang cần marketing cho một sản phẩm, dịch vụ riêng biệt?Chiến lược marketing của bạn ngắn hạn ?Vậy thì bạn cần tới Microsite!Microsite là gì? Microsite là một trang web quy mô nhỏ, tập trung truyền đạt những thông tin chi tiết về sự kiện, chương trình giới thiệu sản phẩm mới hoặc chương trình khuyến mãi. Microsite thường chỉ tồn tại trong...